Taoism

Religioosse taoismi keskne eesmärk on surematuse saavutamine dieedi, hingamisharjutuste, maagia jm. abil, keha täielik dematerialiseerumine. 6. sajandil tunnistati taoism Hiinas ametlikuks usundiks, ja kehtis kuni 20. sajandini.
Lao-zi väitis, et tao on midagi mis eksisteerib inimesest olenemata. Nähtuse arenemise seaduspärasus seisneb selles, et nähtus saavutades teatud arengu taseme, muutub enese vastandiks. Nähtus, käies läbi kogu oma arengutee, jõuab tagasi oma  esialgsesse arengufaasi. Liikumine ei toimu tõusvas joones, vaid mööda igavest ringi. Inimesed võivad ainult mõista ümbritsevaid nähtusi, kuid ei suuda neid mõjutada. Pingutused muuta midagi paremuse poole võivad anda vastupidiseid tulemusi. Ta propageeris pöördumist tagasi ürgse olemise poole.