Tatebana

Tatebana e. rikka seitse põhiosa ja nende tähendus juhul, kui kujutatakse looduspilti:
shin – keskmine pikim oks kujutab kõrgeimat mäge;
soe – toetav oks kujutab eemal asuvat mäge;
mikoshi – toetav oks kujutab mäge soe ja uke vahel;
Shoshin – kompositsiooni süda, keskpunkt;
uke – toetav oks kujutab lähemal asetsevat madalat mäge;
nagashi – voolav oks kujutab mägedest liginevat teed;
mae oki – ette asetatud madalad oksad või lehed moodustavad kompositsiooni keha ja kujutavad lähedal kasvavaid puid ja taimi.
Samasuguse kompositsiooniga võis kujutada ka tollase ühiskonna struktuuri. Sel juhul kujutas pikim oks isandat, kõik teised sõltusid temast, kujutades vasalle. Buddha altarile seades võis olla kompositsioonil hoopis filosoofiline mõtestatus.
1599.a. korraldas Ikenobō Senkō-I (1573-1614) rikka näituse, kus esitati 100 seadet temalt ja ta õpilastelt. Senkō rikka on üheksa osaline, varem ettenähtud osadele tuli lisaks:
dō – keha;
hikae – etteulatuv oks kompositsioone alumises osas.